Przemysł i instytucje

Zalety termowizji w budownictwie i przemyśle

Promieniowanie podczerwone (termiczne, cieplne) jest otaczającym nas zjawiskiem. Podobnie jak promieniowanie widzialne lub rentgenowskie umożliwia wizualizację i wykonywanie zdjęć.

Wykorzystując kamerę termowizyjną można dokumentować i obserwować niekorzystne sytuacje, które najczęściej niosą wymierne straty. Stratom tym można najczęściej zapobiegać poprzez wczesną lokalizację i likwidację niekorzystnego zjawiska.

Termowiedza pozwala takie zagrożenia lokalizować w najwcześniejszym stadium. Daje też możliwość dokumentacji i analizy zakresu koniecznych działań dla likwidacji lub zapobiegania szkodom. Szybkie i wczesne działanie przynosi wymierne finansowe korzyści. Zawarta w raporcie wiedza pozwoli na znacznie niższe koszty lokalizowania i likwidacji problemów wynikających z takich przyczyn jak:

 • wadliwe działanie wyciągów i kominów (niewidoczne pęknięcia ścian),
 • zakłócenia w działaniu klimatyzacji,
 • identyfikacja zawilgoceń i lokalizacja przyczyn (pokrycia dachowe, ściany fundamenty),
 • lokalizacja miejsc zagrożonych zagrzybieniem,
 • identyfikacja, lokalizacja przyczyn strat ciepła (przed i po pracach ociepleniowych),
 • wadliwe działanie instalacji elektrycznych,
 • zakłócenia w działaniu wszelkich instalacji grzewczych,
 • zakłócenia pracy instalacji solarnych i fotowoltaicznych (energia ekologiczna).

W naszej ofercie znajduje się również wykonanie dokumentacji i nadzór termograficzny nad poprawnością prac ociepleniowych, kontrola poprawności montażu okien i drzwi.

Oferujemy także wykonanie audytów energetycznych (świadectwa energetyczne). Raporty wykonujemy zgodnie z normami krajowymi i unijnymi.

Oferta specjalna dla przemysłu

Skierowaną dla branży przemysłowo-produkcyjnej jest diagnostyka maszyn i instalacji przemysłowych, sieci trakcyjnych i powiązanego z nimi osprzętu (transformatory, rozdzielnie, itp.). Celem tego działania jest identyfikacja i lokalizacja zagrożeń dla ciągłości procesu produkcji i dostaw produktów, a także identyfikacja zagrożenia życia lub mienia znacznej wartości.

W zakres tego działania wchodzi diagnoza, dokumentacja i analiza:

 • lokalizacji pęknięć izolowanych i ukrytych rurociągów,
 • pęknięć kominów,
 • mikropęknięć kotłów,
 • wad izolacji i wymurówki pieców przemysłowych i grzewczych,
 • lokalizacji miejsc zagrożonych niekontrolowanym wzrostem temperatury,
 • wadliwych kontaktów w osprzęcie sieci przesyłowych i trakcyjnych (transformatory, zabezpieczenia, automatyka itp.),
 • lokalizacji wzmożonego tarcia części maszyn oraz zwarć w silnikach elektrycznych,
 • oceny zjawisk korozyjnych i odkładania osadów w rurociągach,
 • w zakresie osuszania, odgrzybiania, a także hydroizolacji.

Wykonana dokumentacja zawiera:

 • wykonanie termogramu z nałożonym zdjęciem fotograficznym,
 • wykresy zmian rozkładu temperatur,
 • macierze rozkładu temperatur badanych obiektów,
 • opis obserwowanych zjawisk i ich lokalizacji.

Możliwe jest sporządzenie ekspertyz w oparciu o współpracę ze specjalistami.

Oferujemy:

 • wykonanie zdjęć fotograficznych i termowizyjnych oraz sporządzenie raportu ze wskazaniem miejsca lokalizacji problemu,
 • wykonanie zdjęć, nałożenie termogramu oraz sporządzenie ekspertyzy problemu ze wskazaniem sposobu likwidacji i zapobiegania,
 • abonament na monitoring.

Do powyższych ofert dołączamy:

 • rekomendację firm dla usunięcia usterek,
 • pomoc w załatwieniu sprzętu specjalnego (podnośnik, pomost, itp.),
 • pomoc w załatwieniu niezbędnych zezwoleń (jeśli będą konieczne),
 • archiwizacja wykonanych usług z dostępem dla klienta przez indywidualne konto na stronie internetowej,
 • możliwość opracowania zakresu prac modernizacyjnych lub naprawczych na podstawie zgromadzonych danych.

Czym jest termowizja?

Dzięki termowizji dowiesz się jak:

 • obniżyć koszty energii, podnieść bezpieczeństwo,
 • zadbać o prawidłową eksploatację maszyn i instalacji,
 • zredukować koszty napraw i remontów,
 • dostrzec wcześnie ryzyko awarii,
 • zaoszczędzić czas pracy i energię.

Dowiedz się więcej...

Klienci indywidualni

W naszej ofercie dla klientów indywidualnych znajdują się m.in.:

 • audyt stanu budynku przed i po ociepleniu,
 • wykrywanie wad instalacji,
 • osuszanie, odgrzybianie oraz hydroizolacja,
 • pomoc w planowaniu napraw, modernizacji i remontów.

Dzięki termowizji będziesz mógł podejmować trafne i przemyślane decyzje.

Czytaj więcej...

Do robienia zdjęć używamy kamery termowizyjnej
FLIR E60 o rozdzielczości 320x240

stat4u

"Termo-Wiedza" Andrzej Jurkowski
ul. Turystyczna 5/4, 31-213 Kraków
tel: 690 239 342
termowiedza@interia.eu