Czym jest termowizja?

Wkraczające w życie codzienne nowoczesne technologie wykorzystywane dotąd w technice wojskowej, stwarzają nowe możliwości. Jedną z nich jest wykorzystanie promieniowania podczerwonego do obrazowania niekorzystnych zjawisk w życiu codziennym.

Kamera termowizyjna to urządzenie, które bardzo precyzyjnie widzi różnice w natężeniu wydzielanego lub pochłanianego promieniowania. Rejestruje ona obraz przez nie tworzony, który może być przetwarzany komputerowo, podobnie jak obraz rentgenowski w tomografie, stąd zastosowanie jej również w medycynie na salach operacyjnych. Pozwala także wykrywać anomalie i zagrożenia w budownictwie oraz przemyśle. Nałożenie na termogram zdjęcia fotograficznego, pozwala precyzyjnie lokalizować zagrożenia.

Analiza termogramu w postaci wykresu lub tabeli rozkładu temperatur na obserwowanej powierzchni jest nieocenionym źródłem informacji o obiekcie.

Często wczesne wykrycie problemów to także ciągłość dostaw własnych produktów klienta (zwłaszcza w produkcji).

Zdjęcia wykonane w podczerwieni ujawniają wady izolacji termicznej budynków i sieci ciepłowniczych. Pozwalają wykryć zawilgocenia, przecieki, niewidoczne pęknięcia kominów.

Zawarta w raporcie wiedza, pozwala na szybką identyfikację miejsca zagrożenia. Odbywa się to precyzyjnie bez ingerencji w obiekt oraz przy znacznie niższych kosztach niż przy tradycyjnych metodach poszukiwania przyczyn awarii.

Celem działania naszej firmy jest dostarczenie usługi, która ma następujące zalety:

 • Brak ingerencji w diagnozowany obiekt.
 • Szybkość dostarczanej informacji o problemie.
 • Wczesne wykrycie stanu zagrożenia.
 • Jasny przekonujący komunikat (zdjęcie, termogram, opis).
 • Dostarczenie argumentów w sytuacjach spornych.
 • Ograniczenie kosztów napraw wykrytych uszkodzeń.
 • Niska cena wykonania diagnozy niekorzystnych zjawisk.

Gromadzimy (na życzenie klienta, na indywidualnym koncie na stronie internetowej) dane dotyczące analizowanych obiektów i pomagamy w ich wykorzystaniu w planowaniu napraw i modernizacji.

Najważniejszym celem naszej działalności jest dostarczenie usługi wysokiej jakości pomagającej chronić wszelkie dobra klienta i jego bliskich oraz zapewnienie stabilizacji i spokoju w procesach produkcji i dystrybucji.

Oferta firmy Termo-wiedza obejmuje (klient indywidualny punkty 1-3; klient zbiorowy punkty 2-4):

 1. Wykonanie termogramu i fotografii z konsultacją u klienta. Ilość plików zależna od potrzeb (min. 10).
 2. Wykonanie zdjęć fotograficznych i termowizyjnych. Sporządzenie raportu ze wskazaniem miejsca lokalizacji problemu.
 3. Wykonanie zdjęć, nałożenie termogramu, sporządzenie ekspertyzy problemu ze wskazaniem sposobu likwidacji i zapobiegania.
 4. Abonament na monitoring ciągły (częstotliwość do uzgodnienia).

Zalety wykonania pomiarów termowizyjnych:

 • Szybkość i precyzja wykonania. Dążenie do zapewnienia rytmiczności produkcji i zapobiegania przerwom wymaga jak najwcześniejszej wiedzy o pojawiających się problemach.
 • Szybkia i bezinwazyjna metoda identyfikacji, lokalizacji i znalezienia przyczyn określonych zjawisk.
 • Obiektywna i przekonująca metoda oceny zjawisk i problemów.
 • Pozwala egzekwować należyte wykonanie technologii budowlanej i dostarcza dowodów na odstępstwa.
 • Tworzenie dostępnych dla klientów baz danych, umożliwiających im nowoczesne zarządzanie majątkiem oraz planowanie napraw i modernizacji. Wsparcie i merytoryczna, fachowa analiza problemów, przy współpracy ze specjalistami. Bezstronność w ewentualnych opiniach i sporach.
 • Szybki rozwój tej technologii obserwacji i pomiarów niesie nowe możliwości.

Gdzie ukryte są korzyści tej metody:

 1. Obniżenie kosztów napraw dzięki wczesnej, szybkiej i dokładnej lokalizacji zjawisk (minimalizacja szkody). Sprzyja to roszczeniom odszkodowawczym i dostarcza dowodów.
 2. Dostarczona w sposób jasny i zrozumiały pełna wiedza dla ochrony bezpieczeństwa, dóbr klienta i jego rodziny, bezstronność opisu oparta na fotografii i termogramie.
 3. Wysoka jakość usługi zapewniającej kontrolę jakości wykonywanych prac. Bezinwazyjność metody i maksymalne ograniczenie zakresu robót naprawczych.
 4. Obniżenie strat spowodowanych przestojem urządzeń dzięki identyfikacji zagrożenia i jego wczesnej ocenie. Pozwala to na podjęcie działań zapobiegawczych w najdogodniejszym czasie i zapewnia dbałość o wizerunek firmy w oczach jej klientów.
 5. Fachowa pomoc w wykryciu i rozwiązaniu problemów.
 6. Gromadzona dokumentacja wykonanych usług będąca wsparciem do prowadzonych modernizacji i remontów w czasie przyszłym.

Klienci indywidualni

W naszej ofercie dla klientów indywidualnych znajdują się m.in.:

 • audyt stanu budynku przed i po ociepleniu,
 • wykrywanie wad instalacji,
 • osuszanie, odgrzybianie oraz hydroizolacja,
 • pomoc w planowaniu napraw, modernizacji i remontów.

Dzięki termowizji będziesz mógł podejmować trafne i przemyślane decyzje.

Czytaj więcej...

Przemysł i instytucje

Zapoznaj się z naszą ofertą dla instytucji, branży budowniczej i przemysłu.

Dowiedz się:

 • jak wykorzystać termowizję w budownictwie i przemyśle,
 • jakie zagrożenia możesz wyeliminować dzięki termowizji,
 • jaka jest szczegółowa oferta naszej firmy.

Czytaj więcej...

Do robienia zdjęć używamy kamery termowizyjnej
FLIR E60 o rozdzielczości 320x240

stat4u

"Termo-Wiedza" Andrzej Jurkowski
ul. Turystyczna 5/4, 31-213 Kraków
tel: 690 239 342
termowiedza@interia.eu